Å tenke på når du er i Syd-Afrika

To think about when you are in South AfricaDessverre forbinder mange Syd-Afrika med høy kriminalitet og det skal ikke stikkes under en stol at landet er plaget av et stort antall mord, ran og tyverier. Likevel er det ingen grunn til å overdrive dette og det er slett ingen grunn for nordmenn til å la være å reise dit. Tvert om. For faktum er at kriminaliteten i veldig stor grad er konsentrert om visse områder så for en turist gjelder det egentlig bare å holde seg borte fra disse områdene, for i andre områder er ikke kriminaliteten høyere enn hjemme. Den som har vært i Cape Town vil for eksempel vite at der utsettes man sjelden eller aldri for kriminalitet dersom man unnlater å besøke de belastede områdene. Derimot treffer man glade og hyggelige mennesker som vil en vel over alt. Oppfordringen til alle som planlegger en Syd-Afrikatur er altså. La deg ikke skremme av kriminalitet. Ta fornuftige forholdsregler (slik man gjør overlat ellers) og nyt dette fantastiske landet.

ikke lenge siden apartheid

Man bør nok også ha i tankene, at dette landet har en vanskelig historie å forholde seg til, i relativt nær fortid. Det er ikke mer enn drøyt tyve år siden, at landet kvittet seg med sin skarpt rasediskriminerende politikk. Befolkningen har takket være Nelson Mandelas forsoningspolitikk, langt på vei, kommet seg, etter de sårene apartheid skapte, men mange problemer gjenstår. Selv om raseskillet mer eller mindre er borte, så er klasseskillene fremdeles markante. Og det er dessverre stort sett de samme som led under apartheid, som lider i dag. Den fargede middelklassen er imidlertid voksende så det er grunn til å håpe på en utjevning av forskjellene over tid. Der likevel fremdeles slik, at man fort vil slås av det faktum, at fargede er kraftig underrepresentert på de restauranter og hoteller som europeere frekventerer. -Som gjester i alle fall, for blant personalet er de i høy grad overrepresentert.