Å tenke på når du er i India

when you are in IndiaIndia er et utrolig fascinerende land og det er lett å la seg overvelde, men man skal passe på å ikke helt miste konsentrasjon og overblikk. Man skal huske på at nettopp det at kulturen er så annerledes ikke bar er spennende og inspirerende, men også kan innebære en del utfordringer man ikke er vant til å forholde seg hjemme.

Tigging er en utfordring

Den utbredte tiggingen er en ting. Den oppleves for de aller fleste vesterlendinger som plagsom etter tiggerne er svært aktive og pågående. Det beste tipset man kan gi for å riste dem av seg er å unngå å møte blikket deres. Se en annen vei og lat som ingenting. Det kan virke hjerteløst, men det er nå dessverre en gang slik at man kan ikke redde alle disse menneskene ut av fattigdom gjennom å gi de småpenger. Men det finnes andre og mer sofistikerte måter å få penger fra tilsynelatende velsituerte vesterlendinger på. På alle turistattraksjoner er det for eksempel fullt av folk som vil hjelpe til med guiding og mye annet mot betaling. Betalingen kan for en nordmann virke OK, men er ofte en massiv overprising i forhold til det lokale prisnivået. Det bør man også huske når man tipser, at en femtilapp i tips kanskje tilsvarer mer enn en hel daglønn for lokalbefolkningen.

Vær oppmerksom i trafikken

En annen utfordring er trafikken. Belag deg ikke på å leie bil uten sjåfør i India. Til det er trafikken alt for kaotisk. Selv om det offisielt er venstrekjøring der, så er akkurat dette med valg av veibane, noe indere har et avslappet forhold til. Man kjører gjerne mot kjøreretningen – også på motorveier, dersom det er formålstjenlig. Dessuten krysses veiene ustanselig av kuer og hunder. Fotgjengere i alle aldre tar heller ikke femøre for å krysse, selv meget trafikkerte veier.